Skip to content
Home » Lifestyle

Lifestyle

รังนก

แนะวิธีสังเกต ความแตกต่างระหว่างรังนกแท้กับรังนกปลอม

  • by

กว่า 1,000 ปี ที่คนจีนได้ยกให้รังนกเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอด ที่ได้จากรังนกนางแอ่นสายพันธุ์พื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้… Read More »แนะวิธีสังเกต ความแตกต่างระหว่างรังนกแท้กับรังนกปลอม